Double H – Luôn đồng hành cùng tôi

Hãy lắng nghe cảm nhận của Đặng Văn Chung – một du học sinh kỳ tháng 10/2019 của DOUBLE H :

Xin cảm ơn Chung vì bài phỏng vấn vừa rồi!