CẬP NHẬP THÔNG TIN MỚI VỀ CÁC TRƯỜNG TOP 1% CẤP VISA THẲNG NĂM 2019

3 TRƯỜNG BỊ RỚT TOP 1% NĂM 2019
Tháng trước khi bộ tư pháp Hàn công bố các trường top 1% năm 2019 có 38 trường đại học, nhưng đây chỉ là công bố dự thảo. Khi quyết định chính thức thì có 35 trường. Đáng tiếc là 3 trường mất top là 3 trường có mức học phí thấp là Catholic Kwandong University, Pyeongtaek University, Sahmyook University,
Kèm theo danh sách các trường đại học top 1% năm 2019

CÁC TRƯỜNG HỆ ĐẠI HỌC TOP 1%( TRƯỜNG ĐẠI HỌC  VISA THẲNG NĂM 2019)
STT Tên trường Tỉnh/ thành phố
1 Konkuk University Seoul
2 Kyungbok University Gyeonggi
3 Keimyung University Daegu
4 Korea University(Sejong Campus) Sejong
5 Kwangju Women’s University Gwangju
6 KooKmin University Seoul
7 Dankook University Gyeonggi
8 Catholic University Of Daegu Gyeongsangbuk
9 Daejeon University Daejeon
10 Dong – Eui University Busan
11 Mokpo National Maritime University Jeollanam-do
12 Pukyong National University Busan
13 Pusan National University Busan
14 Sogang University Seoul
15 Seokyeong  University Seoul
16 Seoul  National University Seoul
17  University of Seoul Seoul
18 Sungshin Womem’s  University Seoul
19 Sejong University Seoul
20 Soonchunhyang  University Chungcheongnam
21 Yonsei University ( Wonju Campus) Wonju
22 Yonsei University Seoul
23 Woosong University Daejeon
24 Ewha Womans University Seoul
25 Incheon National University incheon
26 Chosun University Kwangju
27 Chung – Ang University Seoul
28 Jungwon University Chungcheongbuk
29 Chungnam National University Daejeon
30 Chungbuk National University Chungcheongbuk
31 Pohang University Of Science and Technology Daejeon
32 Korea Advanced Institute of Science and Technology Gyeongsangbuk
33 Homan University Gwangju
34 Handong Global University Gwangju
35 Hongik University Seoul
CÁC TRƯỜNG HỆ CAO ĐẲNG TOP 1%( TRƯỜNG CAO ĐẲNG VISA THẲNG NĂM 2019)
STT Tên trường Tỉnh/ thành phố
1 Woosong Information College Daejeon
2 Daegu Technical University Daegu
3 Dongwon Institute of Science and Technology Gyeongsangnam
4 Seoul  National University Gyeonggi
5 Yeungnam University College Daegu
6 Inha Technical College Incheon
7 Jeju Tourism College Jeju
8 Jeju Halla University Jeju
9 Korea College of Media Arts Chungcheongnam
10 Hanyang Woman’s University Seoul
CÁC TRƯỜNG HỆ CAO HỌC TOP 1%( TRƯỜNG CAO HỌC  VISA THẲNG NĂM 2019)
STT Tên trường Tỉnh/ thành phố
1 University of Science and Technology Daejeon
2 National Cancer Center Graduate School Of Cancer Science And Policy Gyeonggi
3 Cheongshim Graduate School OF Theology Gyeonggi
4 KDI school of Public and Management Seoul
5 Kepco International Nuclear Graduate School Gyeonggi

Tin Liên Quan